top of page
Kom igång / Get started
Kom igång / Get started

Logga / Log in

Starta appen på din iPone. Skriv in din e-post och tryck på logga in. Ange ditt 6-siffriga lösenord och bekräfta.
 

 Launch the app on your iPhone. Enter your email and press log in. Enter your 6-digit passcode and confirm.

Log in.png
Börja sälja / Start selling

 

Om din Produktkatalog, Prislista och Butikskonfiguration har gröna bockar innebär det att allt är uppdaterat på din enhet och du är redo att börja ta betalt. 

 

Klicka på “Ok, sätt igång” för att logga in på din enhet och börja sälja. OBS! Måste göra daglig synk mot Diebold innan första köpet görs, se nedan "Daglig sync Diebold". 

If your Product Catalog, Price List and Store Configuration is marked green, it means that everything is updated on your device and you are ready to take payments.
 

 

Click "Start Selling" to log in to your device and start selling. NOTE! You must make daily sync to Diebold before making the first purchase, see below "Daily sync Diebold".

Getting started.png
Försäljning / Sales
Startsidan

När du loggat in på din butik finns alla dina produkter tillgängliga direkt på sidan. Högst upp visas dina "pinnade" artiklar för snabbare åtkomst.
För att lägga till en produkt till varukorgen behöver du bara klicka på den.  


 

Once you have logged in to your store, all your products are available directly on the page. At the top are your "pinned" articles for faster access.
To add a product to the cart, simply click on it.

Hitta produkter / Find products

Start selling.png
Scanna artiklar / Scan articles 

Du kan även lägga till en produkt i varukorgen genom att scanna dess streckkod med iPhone kamera. Klicka på streckkods-ikonen läs sedan av streckkoden.
Tryck sedan på "Lägg artikeln i varukorgen". Du kan scanna flera produkter efter varandra och sedan lägga till alla till varukorgen.

You can also add a product to the basket by scanning its barcode with the iPhone camera. Click on the barcode icon and scan the barcode.
Then press "Add item to the Basket". You can scan several products in a row and then add them all to the Basket.

scan.png
Söka efter artiklar / Search for articles

Du kan även hitta dina produkter genom sökfunktionen som ligger längst upp på skärmen. Du kan söka på PLU/SKU, produktnamn eller på fritexten i produktbeskrivningen och söklistan uppdateras automatiskt i takt med att du skriver. För att lägga till en produkt i varukorgen behöver du bara klicka på den i söklistan. 

You can also find your products through the search function at the top of the screen. You can search by PLU/SKU, product name or the free text in the product description and the search list is updated automatically as you type. To add a product to the shopping basket, simply click on it in the search list.

search.png

Hantera varukorgen / Manage Basket 

Gå till varukorgen / Go to basket 

När du skannat klart dina artiklar och lagt till de i varukorgen trycker man på den stora blåa ikonen där antal varor och totalt belopp att betala visas.

 

 

When you have scanned your articles and added them to basket, click on the big blue icon where the number of items and totalt a amounts to pay are displayed

go to basket.png
Lägg till IKEA Family / Add IKEA Family 

Klicka på IKEA Family och scanna kundens Family kort för att lägga till det. Du har också möjlighet att ange kortnumret manuellt. Det maskade kortnumret visas när det är tillagt.

Click on IKEA Family and scan the customer's Family card to add it. You have also the option to enter the card number manually. The masked card number is displayed when it is added.

family card.png
Daglig sync Diebold / Daily sync Diebold

Innan försäljningen startar varje dag måste man synka varukorgen med Diebold. 
Lägg till kundens artiklar och ev. IKEA Family kort som vanligt, tryck sedan på        ikonen (övre högra hörnet) får ni svaret "Remote sync successful" är det bara att gå vidare till betalning. Om inte se - "Diebold synk fel" längre ner i guiden.
Before the sale starts every day, you need to sync the bakset against Diebold.
Add the customer's articles and perhaps IKEA Family card as usual, then click on the icon        (upper right corner) if you get the answer "Remote sync successful" then go to payment. Otherwise see - "Diebold sync error" in this guide

update icon2.png
update icon2.png
Basket.png
Radera artiklar i varukorgen


Vill du ta bort en artikel i varukorgen behöver du bara dra med fingret över den artikeln i varukorgen för att få fram radera-knappen.
Du kan även trycka på artikeln och välja "Ta bort artikel"

Om du vill tömma hela varukorgen trycker du på "Papperskorgen"-knappen i det övre vänstra hörnet av varukorgen.

If you want to delete an item in the shopping cart, you only need to drag your finger over that item in the shopping cart to bring up the delete button.
You can also tap on the article and select "Remove item"

To empty the entire shopping cart, press the "Trash" button in the upper left corner of the shopping cart.

Delete article.png
Försäljning / Sales
Hantera varukorgen / Manage basket
Circular hub
step-by-step
(OBS! Steg 2 är viktigt)
(Note! Step 2 is important)
1. Skanna Circular hub artikel / Scan Circular hub article

Klicka på streckkods-ikonen läs sedan av streckkoden. 
Tryck sedan på "Lägg artikeln i varukorgen". Du kan scanna flera produkter efter varandra och sedan lägga till alla till varukorgen.

(OBS! Circular hub artikel kan endast skannas in)

Click on the barcode icon and scan the barcode.
Then press "Add item to the Basket". You can scan several products in a row and then add them all to the Basket.
(NOTE! Circular hub item can only be sold using scanner)

 

ScanCircualrHub.png
2. Synka varukorgen / Sync Basket 

Tryck sedan på        ikonen (övre högra hörnet) får ni svaret "Remote sync successful" kommer priset på Circular hub artikeln att uppdateras.
Click on the icon        (upper right corner) if you get the answer "Remote sync successful" then will the price at the Circular hub article update.

update icon2.png
update icon2.png
synccircularhub.png
circularhub sync successful.png
Circular hub
Kund vill inte ha skannad vara / Customer does not want scanned goods
Hur fungerar Familykortet? / How does IKEA Famiy card work

FAQ

Varför behöver man alltid synka innan en betalning / Why you always need to sync before a payment

Det finns det inget stöd för personalrabatt i Yabie appen ännu

 

There is no support for staff discount in the Yabie app yet

Hur gör vi med personalrabatten / How do we do with the staff discount

Det finns det inget stöd för personalrabatt i Yabie appen ännu

There is no support for staff discount in the Yabie app yet

Kan man hämta en kunds order/kvitto från annan enhet / Can you pick up a customer's order / receipt from another device

Alla enheter som är uppkopplade mot Yabie kan hämta upp en kunds order/kvitto
 

All devices connected to Yabie can pick up a customer's order / receipt

Hur fungerar Familykortet? / How does the Family Card work

Vi kan scanna in kundens family kort i appen på deras telefon men vi kan inte använda deras legitimation. Behöver kunden familyrabatten kan kunden skicka ett sms till 72130 så får de appen i sin telefon direkt.
 

We can scan the customer's family card in the app on their phone but we can not use their ID.

bottom of page